Din trygghet


Sentral godkjenning er en frivillig ordning som viser at et foretak oppfyller kravene til faglige kvalifikasjoner, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet.

Kristoffersen AS er et sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven. Det vil si at vi innehar følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)


Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1

Utførelse av Landskapsutforming i tiltaksklasse 2

Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2

Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2